Brak prądu? Podpowiadamy co robić!Przerwa w dostawie prądu może być frustrująca, ale może też prowadzić do poważnych problemów, jeśli zbyt długo pozostanie bez kontroli. Upewnij się, że wiesz, jak bezpiecznie i skutecznie reagować w czasie przerwy w dostawie prądu, sprawdzając wyłącznik obwodu przed wyłączeniem zasilania, zmniejszając temperaturę, aby zapobiec przegrzaniu, trzymając się z dala od urządzeń i sprzętu, które wymagają zasilania, sprawdzając zapasy żywności i wody - zwłaszcza jeśli masz zwierzęta lub potrzebujesz respiratora, zabezpieczając swoje urządzenia i sprzęt elektroniczny oraz unikając korzystania z generatora w czasie przerwy w dostawie prądu, nawet jeśli go masz.

Trzymaj się z dala od urządzeń i sprzętu, które wymagają zasilania

Podczas przerwy w dostawie prądu należy unikać korzystania z jakichkolwiek urządzeń i sprzętu, które wymagają zasilania. Dotyczy to takich urządzeń, jak elektryczne kuchenki i piekarniki, elektryczne podgrzewacze wody i inne.

  • Urządzenia te nie będą miały zasilania w czasie przerwy w dostawie prądu i mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe.

  • Używaj generatora tylko wtedy, gdy zostałeś do tego poinstruowany przez specjalistę.

  • Nigdy nie używaj generatora w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ opary z generatora mogą się szybko nagromadzić i doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Jeśli przerwa w dostawie prądu potrwa kilka godzin, należy sprawdzić zapasy żywności i wody, aby upewnić się, że starczą na dłużej. Jeśli zapasy żywności i wody są bliskie wyczerpania, należy skontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi, aby sprawdzić, czy mogą udzielić pomocy. Należy również sprawdzić baterie w sprzęcie ratunkowym, np. w respiratorze, aby upewnić się, że wytrzymają do czasu przywrócenia zasilania. Podczas przerwy w dostawie prądu możesz chcieć naładować swoje urządzenia, aby nie tracić łączności, ale uważaj, aby nie przeciążyć obwodów.

W czasie przerwy w dostawie prądu nie należy używać generatora, nawet jeśli się go posiada

Podczas przerwy w dostawie prądu generator może być bardzo niebezpieczny. Generatory wytwarzają duże ilości toksycznego gazu - tlenku węgla. Jeśli masz generator, używaj go tylko zgodnie z instrukcjami producenta. Nigdy nie używaj generatora w pomieszczeniach zamkniętych, a podczas korzystania z niego na zewnątrz upewnij się, że przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa. Nigdy nie używaj generatora w czasie przerwy w dostawie prądu, nawet jeśli go posiadasz. Rozważ zakup zabezpieczenia przeciwprzepięciowego lub użyj starych książek telefonicznych, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia urządzeń przez przepięcia elektryczne. Przed wystąpieniem przerwy w dostawie prądu zawsze odłączaj od zasilania urządzenia medyczne, takie jak respirator, aby uniknąć ich uszkodzenia. Pozwoli to również na ładowanie urządzeń bez obawy o ich uszkodzenie.