Jak wypełnić e-deklarację

Rozliczenie deklaracji podatkowych to w tym czasie gorący temat. Nie ma się czemu dziwić, ten czas w roku cyklicznie upływa pod hasłem PITów oraz Urzędu Skarbowego. Termin na rozliczenie się z fiskusem sięga 2 maja a muszą to brać pod uwagę wszyscy podatnicy, czyli wszyscy ci, którzy pracowali na terenie Rzeczpospolitej w 2021 roku na mocy umowy zleceniowej bądź na etacie. Niestety, mimo corocznego wypełniania dokumentów związanych z deklaracją podatkową, nadal jest więcej niewiadomych niż odpowiedzi na nie. Który rodzaj dokumentu jest dla mnie? Co mogę odliczyć od podatku? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie palące pytania.

 

Jakie e-deklaracje rozliczę przez Internet?

W nomenklaturze urzędowej istnieje wiele rodzajów dokumentów PIT a przeciętny podatnik niekoniecznie odnajduje się w nazewnictwie. Oto internetowe e-deklaracje, na które powinieneś zwrócić uwagę:

 • PIT-39 (przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali swój dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości bądź praw do nich),

 • PIT-38 (wybierz go wtedy, gdy Twój przychów ma charakter kapitałowy),

 • PIT- 37 (jest skierowany do podatników, którzy uzyskali swoje przychody za pośrednictwem płatników),

 • PIT-36L (przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną podatkiem liniowym),

 • PIT-36 (wybierz ten rodzaj PITu jeśli prowadzisz działalność gospodarczą bądź Twoje przychody podchodzą z innego źródła),

 • PIT- 28 (ten rodzaj dokumentu jest przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Aby wypełnić swoją deklarację podatkową będziesz musiał podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),

 • identyfikator podatkowy NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą),

 • kwotę przychodów widniejącą na ostatnim rozliczeniu deklaracji podatkowej, jeśli takich przychodów nie było należy wpisać ,,0''.

Ulgi podatkowe- jak obniżę swój podatek?

Podczas wypełniania PITu 2022 warto zwrócić uwagę na przysługujące Ci ulgi podatkowe, dzięki którym masz możliwość zatrzymania kilku złotówek w kieszeni. Ulgi dzielą się na dwie grupy. Są ulgi, które można odliczyć od dochodu oraz te, które odlicza się od podatku. Istnieje wiele rodzajów ulg a tutaj podamy kilka z nich:

 • ulga rehabilitacyjna (należy dostarczyć dowód w postaci zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o konieczności stosowania leków lub dowód poniesienia wydatku),

 • ulga prorodzinna (należy dostarczyć odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły oraz potwierdzenie bycia opiekunem),

 • ulga dla krwiodawców (należy dostarczyć potwierdzenie wydane przez stację krwiodawstwa),

 • darowizny kościelne (należy dostarczyć potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie oraz dacie),

 • odliczenie składek społecznych (należy dostarczyć dokument potwierdzający pobranie bądź zapłacenie składek),

 • odliczenie składek zdrowotnych (należy dostarczyć dokument potwierdzający pobranie bądź zapłacenie składek).