Budowa oraz montaż łożysk kulkowych samonastawnychŁożyska samonastawne są najczęściej stosowane w prostych łożyskowaniach i zwykle przyjmują formę jednorzędowych łożysk kulkowych poprzecznych. Ich charakterystyczną cechą jest zmodyfikowana powierzchnia pierścienia zewnętrznego. Konstrukcja tych łożysk sprzyja łatwemu montażowi i demontażowi.

Jak zbudowane są łożyska kulkowe samonastawne?

Dobór łożysk samonastawnych ułatwiają ich serie wymiarowe, z których najważniejsze to:

  • K6 – kulkowe łożysko z kulistą bieżnią zewnętrzną, typowe, z niezmodyfikowanym pierścieniem zewnętrznym,
  • UC – łożysko samonastawne z obustronnie niesymetrycznie przedłużonym pierścieniem wewnętrznym,
  • SA (FD) – łożysko samonastawne z jednostronnie przedłużonym pierścieniem wewnętrznym, na który nakłada się mimośrodkowy pierścień mocujący,
  • SB – uproszczone łożysko samonastawne UC z jednostronnie przedłużonym pierścieniem wewnętrznym,
  • SC – poszerzone łożysko samonastawne SA z obustronnie przedłużonym pierścieniem wewnętrznym, na którego przedłużonej części montowany jest mimośrodkowy pierścień mocujący,
  • UK – łożysko samonastawne mocowane za pomocą tulei, z otworem stożkowym o zbieżności 1:12.

Uszczelnienia łożysk samonastawnych wykonuje się z metalu, plastiku lub metalo-plastiku. Smar w uszczelnieniach jest zwykle wystarczający na cały okres eksploatacji łożyska.

Wiele łożysk samonastawnych, choć o jednakowych wymiarach, różni się rozmieszczeniem otworów i rowków smarowych w pierścieniu zewnętrznym. W przypadku umieszczenia łożyska w oprawie, otwór smarowy powinien być po stronie, gdzie znajduje się wylot smarowniczki oprawy.

Szeroka oferta łożysk kulkowych samonastawnych dostępna jest na https://sklep.grupamarat.pl/lozyska_zespoly_lozyskowe/lozyska_kulkowe_samonastawne,cat-83

Jak montuje się łożyska samonastawne kulkowe?

Łożyska samonastawne są osiowo ustalone na wale i w oprawie, co wymaga unikania znacznych rozstawów między łożyskami. Podczas montażu ważne jest takie ustalenie rozstawu, aby umożliwić wykorzystanie luzu osiowego podczas wydłużeń cieplnych wałka w trakcie pracy, co zapobiega przedwczesnemu zużyciu lub uszkodzeniu łożysk.

Przed montażem łożyska samonastawne należy włożyć do odpowiedniej oprawy, a następnie:

  • zamocować łożysko w oprawie do korpusu maszyny,
  • użyć śrub dociskowych lub pierścienia mimośrodkowego do zamocowania pierścienia wewnętrznego na wale,
  • zabezpieczyć pierścień mimośrodkowy łożyska samonastawnego za pomocą odpowiednich wkrętów.

Dosmarowywanie łożysk samonastawnych jest konieczne, gdy pracują one w warunkach długotrwałego zapylenia, maksymalnych temperaturach oraz przy dużych prędkościach obrotowych.